top of page

TÜRKİYE'DE İŞE ALIM

Türkiye'de işe alım, nitelikli ve deneyimli çalışanları işe almak isteyen şirketler için karmaşık ve önemli bir süreç olabilir. Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olabilecek kendi kültürel gelenek ve görenekleri vardır. Bu da adayların beklentilerini, iletişim düzeyini ve örgüt kültürünü etkileyebilir. Ayrıca personel alımında din ve sosyal yapı farklılıkları da önemli olabilmektedir.

Şirketiniz, özellikle yüksek beceri düzeyine sahip pozisyonlarda en iyi testler için rekabetle karşı karşıya kalabilir.

 

Türkiye'nin farklı bölgeleri kültür, ekonomi ve eğitim düzeyi açısından farklılık gösterebileceğinden, şirket belirli bölgelerde personel bulmakla ilgilenebilir.

Bu karmaşıklıklara rağmen, Türkiye'de işe alım, şirketin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayabilecek yüksek nitelikli çalışanlar arayan şirketler için önemli bir süreç olabilir.

AR SOLUTIONS, şirketiniz için en iyi seçimdir. Türkiye'de çeşitli sektörlerde kalifiye eleman arama ve seçme konusunda uzmanız. Uzman ekibimiz aynı zamanda işgücü piyasası hakkında derin bir bilgiye sahiptir. Müşterilerimizin her birinin bireysel ihtiyaçlarına özel önem veriyoruz, onların ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi en iyi karşılayan adayları bulup seçmek için çalışıyoruz.

Image by KOBU Agency

İŞE ALIM

AR SOLUTIONS, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve Türkiye'deki işgücü piyasasının özelliklerine bağlı olarak uzmanlaşmış hizmetler sunar.

Adayları aramak ve çekmek: işe alma siteleri, sosyal ağlar, yönlendirmeler ve doğrudan aramalar gibi çeşitli kaynak ve yöntemleri kullanmak.

Mülakat yapma ve adayları değerlendirme: adayın açık pozisyonun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için mülakatlar yapma ve test etme.

Referans kontrolü: referansların kontrolü ve adayların önceki iş deneyimlerinin doğrulanması.

Dokümantasyon hizmetleri: sözleşmeler, lisanslar, vizeler ve çalışma izinleri gibi yeni çalışanlar için evrak konusunda yardım sağlanması.

İK danışmanlığı: eğitim, motivasyon, işten çıkarma vb. İK konularında rehberlik ve tavsiye sağlamak.

bottom of page